Shoppingvagn
Skicka en förfrågan

Regler och villkor

1    DESSA VILLKOR

1.1 Vad dessa villkor omfattar. Det här är de villkor som gäller när vi levererar produkter till dig.
1.2 Varför du ska läsa dem. Läs dessa villkor noggrant innan du skickar din beställning till oss. Dessa villkor berättar vilka vi är, hur vi kommer att tillhandahålla produkter till dig, hur du och vi kan ändra eller avsluta avtalet, vad du ska göra om det finns ett problem och annan viktig information. Om du anser att det finns fel i dessa villkor, vänligen kontakta oss med hjälp av våra kontaktuppgifter nedan för att diskutera saken.
1.3 Dina juridiska rättigheter. Dessa villkor är en del av ett juridiskt bindande avtal mellan oss. Vi har en lagstadgad skyldighet att leverera produkter som överensstämmer med detta avtal.
1.4 Ändringar av dessa villkor. Vi kan göra ändringar i dessa villkor, men om vi gör det kommer vi att meddela dig och du kan sedan kontakta oss för att avsluta avtalet innan ändringarna träder i kraft och få återbetalning för alla produkter som betalats men inte mottagits.

2    OM OSS

2.1 Vilka vi är. Vi är Pineca.se, ett företag registrerat i Sverige. Vårt organisationsnummer är 559373-8171 och vårt kontor ligger på Wallingatan 34, 111 24 Stockholm, Sverige. Vårt registrerade momsregistreringsnummer är SE559373817101.
2.2 Hur du kontaktar oss. Du kan kontakta oss genom att ringa vår kundtjänst på +46812112929 (måndag till fredag 8 till 17) eller genom att skriva till oss på [email protected] eller via vanlig post: Wallingatan 34, 111 24 Stockholm, Sverige.
2.3 Hur vi kan komma att kontakta dig. Om vi måste kontakta dig kommer vi att göra det via telefon eller genom att skriva till dig på den e-postadress eller postadress du angav i din beställning.
2.4 Hur vi kan komma att använda dina personuppgifter. Vi kommer endast att använda dina personuppgifter enligt vad som anges i vår integritetspolicy.
2.5 "Skriva" inkluderar e-postmeddelanden. När vi använder orden "skriva" eller "skrivet" i dessa termer inkluderar detta e-postmeddelanden.

3    VÅRA PRODUKTER OCH PRISER

3.1 Var du hittar priset för produkten. Priset på produkten (som inkluderar moms) kommer att vara det pris som anges på webbsidan för produkten och / eller beställningssammanfattningen som du fick innan du gjorde din beställning hos oss. Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att priset på den produkt som rekommenderas till dig är korrekt. Se dock avsnitt 5.2 för vad som händer om vi upptäcker ett fel i priset på den produkt du beställer.
3.2 Produkterna kan skilja sig något från sina bilder. Bilderna på produkterna på vår webbplats är endast för illustrativa ändamål. Även om vi har gjort allt för att visa färger och texturer korrekt, kan vi inte garantera att en enhets visning av färger eller texturer korrekt återspeglar produktens färg och / eller struktur. Din produkt kan skilja sig något från dessa bilder. Även om vi har gjort allt för att vara så exakta som möjligt, eftersom våra produkter i viss utsträckning är handgjorda, har alla storlekar, vikter, kapaciteter, dimensioner och mått som anges på vår webbplats en toleransnivå på 2%. Se till att detta beaktas när du beställer en skräddarsydd eller standardprodukt hos oss. 
3.3 Produktförpackningen kan variera. Produktens förpackning kan skilja sig från den som visas på bilder på vår webbplats.
3.4 Naturliga variationer i virke. Mindre repor eller naturliga defekter i träet och strukturen hos produkterna (dvs. flisning) anses inte vara defekter. Timmersprickor är en naturlig egenskap hos virke som är karakteristisk för alla träslag. Sprickor uppstår på grund av den konstanta fuktfluktuationen orsakad av förändrade väderförhållanden. På samma sätt kan trä mörkna eller utveckla mörka fläckar efter att ha utsatts för väderelement som fukt. Detta är särskilt karakteristiskt för virke som inte har behandlats och anses vara en naturlig process. Sprickorna och/eller missfärgningen påverkar inte kvaliteten eller livslängden på virket eller byggnaden, och därför betraktas de inte som produktfel. Se till att du är nöjd med denna naturliga process och dessa produktegenskaper innan du beställer hos oss. 
3.5 Vi varken lova eller garanterar att våra produkter följer svenska byggregler. Vänligen sök oberoende expertråd om du behöver en viss produkt för att uppfylla några specifika lagkrav, särskilt i förhållande till bygg- eller fastighetsregler eller krav. 
3.6 Våra standardprodukter är inte avsedda för bostadsbruk. Våra produkter är inte lämpliga för boende, t.ex. att bo eller sova i, och du får inte använda dem för detta ändamål. Anpassningar är dock möjliga för att uppfylla lokala byggregler och krav. 
3.7 Se till att dina mätningar är korrekta. Om vi gör produkten efter mätningar du har gett oss är du enskilt ansvarig för att dessa mätningar är korrekta. Du hittar information och tips om hur du mäter på vår hemsida eller genom att kontakta oss. Eventuella fel i mätningarna som tillhandahålls oss för skräddarsydda produkter som görs efter mått ska vara ditt ansvar och du har inte rätt till återbetalning eller ersättning från oss om ett sådant fel uppstår. 
3.8 Mindre ändringar av produkterna. Vi kan komma att ändra produkten: 
   3.8.1 för att återspegla förändringar i relevanta lagar och myndighetskrav; eller
   3.8.2 för att genomföra mindre tekniska eller designmässiga justeringar och förbättringar.
Vi anser inte att dessa förändringar kommer att påverka din användning av produkten.
3.9 Väsentliga ändringar av produkterna eller ändringar av priset. Vi kan komma att göra betydande ändringar av produkten eller ändringar av priset som återspeglar ökade produktionskostnader mellan bekräftelse av din beställning och förberedelse av din beställning, men om vi gör det kommer vi att meddela dig och ge dig möjlighet att avsluta kontraktet istället för att fortsätta. Du kan sedan kontakta oss för att avsluta avtalet innan du eller någon som utsetts av dig tar emot produkten, och du kan då få återbetalning för alla produkter som betalats men inte mottagits.
3.10 Hur man berättar för oss om problem. Om du har några frågor eller klagomål om våra produkter, vänligen kontakta oss genom att skriva till oss på [email protected].
3.11 Vår garanti. Med vissa undantag kommer våra fönster och dörrar med 2 års anti-röt garanti, våra elektriska apparater kommer med 1 års garanti, våra bitumen-takplattor, metalltak och EPDM-takmaterial levereras med 5 års garanti och alla andra produkter eller delar av produkter kommer med 10 års anti-röt garanti. Detta är utöver, och påverkar inte, dina lagstadgade konsumenträttigheter. Vår garanti är föremål för följande begränsningar.
   3.11.1 garantin gäller inte glas;
   3.11.2 garantin skyddar inte mot naturliga egenskaper, variationer och förändringar i trä (se avsnitt 3.4);
   3.11.3 Produkten i förpackningen skall ha förvarats under tak för att skydda den från väder och vind, särskilt regn och snö, fram till monteringen.
   3.11.4 Strukturen måste behandlas ordentligt med ett högkvalitativt oljebaserat träskydd och målas eller betsas på årsbasis.
   3.11.5 produkten måste ha monterats inom 2 månader från leveransdatumet;
   3.11.6 Produkten måste ha monterats på lämpliga fundament, som ska vara plana och solida, strukturellt säkra och förhindra att stående fukt uppstår.
   3.11.7 Takbeläggningen måste ha lagts ordentligt, med takbeläggning som inte är tyngre än 30 kg per kvadratmeter.
   3.11.8 produkten måste ha använts på lämpligt sätt för sina avsedda ändamål (som anges för oss eller som anges på vår webbplats);
   3.11.9 Produkten får inte ha utsatts för ändringar eller modifieringar från tredje part som inte auktoriserats eller godkänts av oss i förväg.
Om något av ovanstående garantivillkor inte följs av dig själv eller en annan person eller organisation (oavsett om du agerar för din egen räkning eller på annat sätt), förbehåller vi oss rätten att vägra att behandla, agera eller uppfylla någon begäran om ersättning eller återbetalning enligt garantin.
Kontakta oss om du vill ha råd eller hjälp med att förstå eller följa dessa garantivillkor.

4    PLACERA DIN ORDER

4.1 Innan du gör en beställning. Kontrollera sammanfattningen i din varukorg noggrant för att säkerställa att den innehåller fullständig och korrekt information om de produkter du beställer och all pris-, betalnings- och leveransinformation. Detta inkluderar (utan begränsning) att kontrollera att de beställda produkterna har rätt beskrivning och att priset är acceptabelt. Du är ansvarig för att kontrollera att de beställda produkterna uppfyller dina specifika behov och att du har tillräckliga medel för att betala för produkterna till det belopp som anges av de överenskomna tidsramarna.
4.2 Felaktig information. Om någon av de uppgifter du har lämnat visar sig vara felaktig eller otillräcklig av någon anledning, kommer vi att kontakta dig för att be om ytterligare eller reviderad information. Om du inte ger oss denna information inom rimlig tid efter att vi bett om det, eller om du ger oss ytterligare ofullständig eller felaktig information, kan vi antingen avsluta avtalet (och klausul 9.3 kommer att gälla) och / eller lägga till en extra avgift på en rimlig summa för att kompensera oss för eventuellt extra arbete som krävs på grund av detta. Vi ansvarar inte för att produkterna levereras sent eller att en del av dem inte levereras om detta orsakats av att du inte ger oss den information vi behöver inom rimlig tid efter att vi bett om det.
4.3 Vad som händer när du gör en beställning. En sammanfattning av din beställning kommer att visas på webbsidan omedelbart efter att din beställning har gjorts. Kort efter att du har gjort en beställning hos oss skickar vi dig en orderbekräftelse. 
4.4 Om vi inte kan acceptera din beställning. Om vi inte kan acceptera din beställning kommer vi att informera dig om detta skriftligen och kommer inte att debitera dig för produkten. Detta kan bero på att produkten är slut i lager, på grund av oväntade begränsningar av våra resurser som vi inte rimligen kunde planera för, för att vi har identifierat ett fel i priset eller beskrivningen av produkten eller för att vi inte kan uppfylla en leveransfrist som du har angett.
4.5 Ditt ordernummer. Vi kommer att tilldela ett ordernummer till din beställning och meddela dig numret när vi accepterar din beställning. Det hjälper oss om du kan ange ordernumret när du kontaktar oss om din beställning.
4.6 Ändra din beställning. Kontrollera din order och orderbekräftelse noggrant och låt oss veta om det finns några problem. Det är ditt ansvar att kontrollera detaljerna i en beställning och meddela oss om det finns några fel. Om du vill göra en ändring av den eller de produkter du har beställt, vänligen kontakta oss omedelbart. Vi meddelar dig om ändringen är möjlig. Om det är möjligt kommer vi att meddela dig om eventuella ändringar av priset på produkten/produkterna, tidpunkten för leverans eller något annat som skulle vara nödvändigt till följd av din begärda ändring och be dig bekräfta om du vill gå vidare med ändringen. Om vi inte kan göra ändringen, eller om konsekvenserna av att göra ändringen är oacceptabla för dig, kan du välja att avsluta avtalet (se klausul 7).

5    BETALNING

5.1 Vi kommer att vidarebefordra ändringar i momssatsen. Om momssatsen ändras mellan ditt beställningsdatum och det datum då vi levererar produkten kommer vi att justera momssatsen som du betalar, såvida du inte redan har betalat för produkten i sin helhet innan ändringen av momssatsen träder i kraft.
5.2 Vad händer om vi gjort fel med priset. Det är alltid möjligt att, trots våra bästa ansträngningar, några av de produkter vi säljer kan vara felaktigt prissatta. Vi kommer normalt att kontrollera priserna innan vi accepterar din beställning så att om produktens korrekta pris på ditt beställningsdatum är lägre än vårt angivna pris på ditt beställningsdatum, så debiterar vi det lägre beloppet. Om produktens korrekta pris vid ditt beställningsdatum är högre än det pris som anges för dig, kommer vi att kontakta dig med instruktioner innan vi accepterar din beställning. Om vi accepterar och behandlar din beställning där ett prisfel är uppenbart och som omisskännligt och rimligen kunde ha erkänts av dig som en felaktig prissättning, kan vi avsluta avtalet, återbetala dig eventuella belopp du har betalat och kräva retur av alla produkter som du har fått.
5.3 När du ska betala, och hur du ska betala. Du måste betala hela eller ett visst belopp som deposition för produkterna innan vi lossar av dem. Vi accepterar betalning med betalkort eller kreditkort (exklusive American Express) och online (måndag till fredag 8:00 till 17:00).
5.4 Betala deposition. Depositionen som krävs är vanligtvis 30% av det fulla priset för skräddarsydda produkter och 20% av det fulla priset för andra produkter. Vi förbehåller oss rätten att ta ut ett högre eller lägre insättningsbelopp beroende på din beställning; Vi kommer dock alltid att kommunicera detta till dig innan du gör din beställning hos oss. Om du betalar en deposition i förskott måste du betala resten av priset på det angivna datumet, vilket kan vara före eller vid leverans av produkten.
5.5 Vad du ska göra om du tycker att ett belopp eller en avgift är felaktig. Om du tror att ett belopp eller debitering är fel, eller om du anser att du har betalat ett felaktigt belopp för din beställning, vänligen kontakta oss omedelbart för att meddela oss.

6 LEVERANS OCH UPPHÄMTNING

6.1 Leveranskostnader. Kostnaderna för leverans eller upphämtning kommer att visas för dig på vår webbplats och på din ordersammanfattning innan du skickar din beställning till oss för behandling. Om inget annat anges är leveransen gratis till de flesta adresser på det svenska fastlandet. För mer information, läs informationen noggrant på leveranssidan innan du gör din beställning hos oss.
6.2 Vänligen meddela oss om det finns något som kan förhindra leverans; Till exempel svårigheter att komma åt eller lossa på din leveransadress, till exempel särskilt små eller komplicerade miljöer genom vilka vårt leveransteam kan behöva komma åt för att slutföra din leverans. Se klausulerna nedan om begränsningar av vår leveransservice. 
6.3 När vi kommer att leverera produkterna. Under beställningsprocessen kommer vi att meddela dig när vi räknar med att leverera produkterna till dig. Observera att våra beräknade leveranstider endast är uppskattningar 
6.4 Upphämtning av dig. Om du har bett om att hämta produkter från våra lokaler kan du, när varan är klar för leverans, hämta den hos oss på Hamngatan 3, 74935, Enköping, efter att ha kommit överens om upphämtningen med oss. 
6.5 Om vi och du inte kan komma överens om ett leveransdatum när vi kontaktar dig. När produkten når vårt lager kommer du att kontaktas antingen direkt av oss eller av åkeriet för att ordna ett leveransdatum. Från det ögonblicket lagras produkten gratis i lagret i två månader om det inte avtalades annat före köpet. Om kunden inte kan acceptera leveransen inom 2 månader kommer ytterligare avgifter att tillämpas. Varje extra månads lagring kostar ytterligare 4% av det totala priset för beställningen. Kunden får en uppdaterad faktura i slutet av varje månad. De extra kostnaderna för lagring måste betalas inom 14 dagar, om kunden inte gör det kommer beställningen att annulleras. Den maximala lagringstiden är 6 månader, om kunden inte kan acceptera leveransen inom denna tidsperiod kommer beställningen att annulleras och depositionen återbetalas till kunden, denna regel gäller inte för skräddarsydda beställningar. Om du har beställt en skräddarsydd produkt, vänligen kontakta din försäljningschef för att komma överens om villkor enligt din nuvarande status.
6.6 Du måste betala för produkter i sin helhet i bestämt belopp vid eller före leverans eller upphämtning. Om du bara har betalat en deposition vid beställning av produkten måste det utestående saldot betalas på det datum som anges av oss, vilket kan vara före leveransdatum eller vid leverans. Leveransföraren kommer inte att kunna lasta av produkten till dig på din valda plats för leverans om det utestående saldot inte har betalats i sin helhet. Vi kan endast acceptera betalning under våra kontorstider 8:00 till 17:00 på vardagar om det inte är helgdag. Som ett exempel, om vi kommer överens om en leveranstid med dig efter kl. 17 på en vardag, måste saldot betalas innan vårt kontor stänger den sista arbetsdagen före leverans. Om du under dessa omständigheter inte betalar resterande belopp under våra kontorstider och åkeriet redan är på väg till dig med produkten, kommer produkten att tas tillbaka till vårt lager och du kommer att debiteras för transport- och administrationskostnader.
6.7 Vi ansvarar inte för förseningar utanför vår kontroll. Om vår leverans av produkten försenas av en händelse utanför vår kontroll kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt för att meddela dig och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera effekten av förseningen. Förutsatt att vi gör detta kommer vi inte att vara ansvariga för förseningar orsakade av händelsen, men om det finns risk för betydande förseningar kan du kontakta oss för att avsluta kontraktet och få återbetalning för alla produkter du har betalat för men inte fått.
6.8 Om ingen är på leveransadressen när produkten levereras. Om ingen är tillgänglig för att ta emot leveransen på den angivna leveransadressen och produkterna inte kan postas via din brevlåda, kommer vi antingen (och godkännande av dig av dessa villkor ska klassificeras som att du ger oss ditt samtycke till): (1) lämna produkten / produkterna på en säker plats på eller på den leveransadress som anges i din beställning; (2) leverera produkten/produkterna till en auktoriserad person för din räkning, som för att undvika tvivel ska inkludera en granne; eller (3) lämna dig ett meddelande som informerar dig om hur du ordnar om leveransen.
6.9 Om du inte omorganiserar leveransen. Om du inte hämtar produkterna från oss som avtalat eller om du efter en misslyckad leverans till dig inte omorganiserar leveransen eller hämtar den från en leveransdepå kommer vi att kontakta dig för ytterligare instruktioner och kan debitera dig för lagringskostnader och eventuella ytterligare leveranskostnader. Om vi, trots våra rimliga ansträngningar, inte kan kontakta dig eller omorganisera leverans eller upphämtning kan vi avsluta avtalet och klausul 9.3 gäller.
6.10 Vi kan leverera i omgångar. Men om det finns en avgift som ska betalas för leverans, kommer denna avgift endast att debiteras en gång om vi väljer att leverera en beställning i flera leveranser om vi inte har angett annat och detta har accepterats av dig. Observera att vissa av tillbehören som isolering och EPDM-takbeläggning levereras av ett tredjepartsföretag, därför kommer det levereras inom 1-5 arbetsdagar efter att du har fått produkten.
6.11 Vi använder ett tredjeparts leveransföretag för att leverera produkter till dig. För att hjälpa oss att tillgodose efterfrågan på våra produkter använder vi tjänster från ett annat företag för att få ut produkterna till dig. Dessa leveransföretag som agerar för vår räkning kan inte acceptera kontanter, checkar eller tillhandahålla teknisk information om produkten. Om inte annat avtalats mellan oss skriftligen, ska vi endast leverera produkten / produkterna till trottoarkanten på din valda leveransplats. Om en leveransförare efter eget gottfinnande skulle komma överens om att leverera produkterna närmare eller på själva leveransplatsen, observera att vi inte är ansvariga för eventuella skador på egendom som kan uppstå till följd av att tillhandahålla denna diskretionära hjälp, inklusive uppfarter, gräsmattor eller rabatter. Det är ditt ansvar att se till att det finns ett säkert arbetsområde för leveransen och korrigera/betala för eventuella skador eller förluster som kan uppstå om våra leveransförare går med på att ge ytterligare hjälp med din leverans
6.12 Dina lagliga rättigheter om vi levererar produkter sent. Du har lagliga rättigheter om vi levererar några produkter sent. Om vi missar leveranstiden för några produkter kan du behandla avtalet mellan dig och oss som avslutat omedelbart om något av följande gäller:
   6.12.1 vi har överskridit vår leveransuppskattning med mer än 50% av den förväntade perioden när du gjorde din beställning;
   6.12.2 vi har vägrat att leverera produkterna (såvida inte detta var känt och överenskommet av dig innan du gjorde din beställning hos oss); eller
   6.12.3 leverans inom leveransfristen var nödvändig och överenskommits mellan oss skriftligen (med hänsyn till alla relevanta omständigheter). 
6.13 Avsluta avtalet för sen leverans. Om du väljer att behandla avtalet som avslutat på grund av sen leverans enligt klausul 6.12 kan du avbryta din beställning av någon av produkterna eller avvisa produkter som har levererats. Om du vill kan du avvisa eller avbryta beställningen för några av dessa produkter (inte alla), såvida inte uppdelning av dem skulle minska deras värde avsevärt. Därefter återbetalar vi alla belopp du har betalat till oss för de avbeställda produkterna och deras leverans. Om produkterna har levererats till dig måste du antingen returnera dem personligen till där du köpte dem, skicka tillbaka dem till oss eller (om de inte är lämpliga för att postas) låta oss hämta dem hos dig. Vi betalar kostnaderna för porto eller hämtning. Ring kundtjänst på +46812112929 (måndag till fredag 8-17) eller maila oss via e-post för en returetikett eller för att ordna upphämtning.
6.14 När du blir ansvarig för produkten/produkterna. En produkt kommer att vara ditt ansvar från det att vi levererar produkten till dig (eller någon du utser) på den adress du gav oss eller till en säker plats eller granne, eller du eller en transportör som organiseras av dig hämtar den/dem från oss. Eventuella skador på eller stöld av produkten efter detta kommer att vara ditt ansvar.
6.15 När du äger produkt(er). Du äger en produkt när vi har mottagit full betalning och produkten är i din besittning.
6.16 Vad händer om du inte lämnar nödvändig information till oss. Vi kan behöva viss information från dig så att vi kan leverera produkterna till dig, till exempel ditt namn och adress. Vi kan kontakta dig skriftligen för att be om denna information om den saknas i den information som lämnades när du gjorde beställningen. Om du inte ger oss denna information inom rimlig tid efter att vi bett om den, eller om du ger oss ofullständig eller felaktig information, kan vi antingen avsluta avtalet (och klausul 9.3 kommer att gälla) eller ta ut en extra avgift på en rimlig summa för att kompensera oss för eventuellt extra arbete som krävs på grund av detta. Vi ansvarar inte för att produkterna levereras sent eller att en del av dem inte levereras om detta orsakas av att du inte ger oss den information vi behöver inom rimlig tid efter att vi bett om det.
6.17 Vänligen kontrollera produkterna vid mottagandet. Du måste kontrollera att alla produkter och komponenter är närvarande, korrekta och oskadade innan du börjar montera produkten. Om det finns några saknade, felaktiga eller skadade produkter eller komponenter, vänligen kontakta oss inom 7 dagar för att ordna så att vi kan ersätta eller tillhandahålla dessa gratis. Du får inte börja montera eller installera produkten förrän du har alla korrekta och oskadade delar som krävs. Vi kommer att kräva fotografier av alla skadade delar. 
6.18 Anledningar till att vi kan avbryta leveransen av produkter till dig. Vi kan behöva avbryta leveransen av en produkt för att:
   6.18.1 hantera tekniska problem eller göra mindre tekniska ändringar;
   6.18.2 kontakta dig i händelse av att betalningsmetoden som du har angett för betalningar för produkter inte går igenom eller avvisar betalningsbegäran från oss;
   6.18.3 uppdatera produkten för att återspegla ändringar i relevanta lagar och myndighetskrav; eller för att
   6.18.4 göra ändringar i produkten på begäran av dig eller meddelat av oss till dig.

7    DINA RÄTTIGHETER

7.1 Du kan alltid avsluta ditt avtal med oss. Dina rättigheter när du avslutar avtalet beror på vad du har köpt, om det är något fel på det, hur vi presterar och när du bestämmer dig för att avsluta kontraktet:
7.2 Avsluta avtalet eftersom det du har köpt är felaktigt eller felaktigt beskrivet. Om du har några frågor eller klagomål om en produkt som du har fått från oss, vänligen kontakta oss. I det här fallet kan du ha en laglig rätt att säga upp avtalet (eller att få produkten utbytt eller få tillbaka en del eller alla dina pengar). Vi har en laglig skyldighet att leverera produkter som överensstämmer med avtalet mellan dig och oss. 
7.3 Avsluta avtalet på grund av något vi har gjort eller kommer att göra. Om du avslutar ett avtal av en anledning som anges i 7.3.1 till 7.3.4 nedan kommer avtalet att upphöra omedelbart och vi kommer att återbetala dig i sin helhet för alla produkter som har betalats för men inte mottagits. Anledningarna är:
   7.3.1 vi har informerat dig om en kommande ändring av produkten eller dessa villkor som du inte godkänner;
   7.3.2 vi har informerat dig om ett fel i priset eller beskrivningen av den produkt du har beställt och du inte vill fortsätta;
   7.3.3 det finns en risk att leveransen av produkterna kan försenas avsevärt på grund av händelser utanför vår kontroll; eller
   7.3.4 Du har laglig rätt att säga upp avtalet eftersom vi har misslyckats med att uppfylla våra juridiska skyldigheter.
7.4 Avsluta avtalet på grund av att du har ändrat dig. För de flesta produkter som köps online har du en laglig rätt enligt konsumentlagen att ändra dig inom 14 dagar och få återbetalning. Du har 14 dagar på dig efter den dag du (eller någon du utser) tar emot produkterna, såvida inte dina produkter delas upp i flera leveranser under olika dagar, då har du fram till 14 dagar efter den dag du (eller någon du utsett) får den sista leveransen på dig att ångra dig om produkterna.
7.5 Viktigt - observera att du inte har rätt att ändra dig när det gäller:
   7.5.1 alla produkter som är skräddarsydda, anpassade eller personliga (vilket, för att undvika tvivel, ska inkludera produkter som är tillverkade enligt dina specifikationer eller designade/tillverkade speciellt för dig som en unik artikel som inte kan säljas vidare); eller
  7.5.2 alla produkter som blandas oskiljaktigt med andra föremål efter leveransen.
7.6 Avsluta avtalet när vi inte har fel och det inte finns någon rätt att ändra dig. Även om vi inte har fel och du inte har rätt att ändra dig, kan du fortfarande säga upp avtalet innan allt är klart, men du kan behöva ersätta oss. Avtalet mellan oss ska slutföras när produkten levereras (eller hämtas upp av dig eller någon för din räkning) och betalas i sin helhet. Om du vill avsluta kontraktet innan det är klart, vänligen kontakta oss omedelbart för att meddela oss. Avtalet upphör omedelbart när du har informerat oss om ditt beslut att avbryta och vi kommer att återbetala eventuella belopp som du betalat för produkter som inte mottagits. Observera dock att vi förbehåller oss rätten att dra av rimlig ersättning från denna återbetalning (eller debitera dig om du inte har gjort en förskottsbetalning) för de nettokostnader vi kommer att ådra oss till följd av att du avslutar avtalet där vi inte har gjort något fel och det inte finns någon rätt att ändra dig. Vid avbokning för standardprodukter som inte finns i lager och som är större än 10 000 kronor, behåller vi betalningen för att täcka sannolika förluster. 

8 HUR MAN AVSLUTAR KONTRAKTET MED OSS

8.1 Berätta för oss att du vill avsluta avtalet. 
   8.1.1 För att avsluta avtalet med oss på grund av att du har ändrat dig inom ångerfristen, vänligen meddela oss genom att göra något av följande:  
   (a) Skicka e-post till oss på [email protected] . Ange ditt ordernummer och kort information om vad du köpte, när du beställde eller fick varan och ditt namn och adress; eller
   (b) Skriv till oss på Hamngatan 3, 74935, Enköping. Ange ditt ordernummer och kort information om vad du köpte, när du beställde eller fick varan och ditt namn och adress; eller
   (c) Använda mallen för avbeställning nedan: 
   (i)Online. Fyll i avbeställningsformuläret och skicka det via e-post till den e-postadress som anges i formuläret.
 ii) Med post. Fyll i formuläret för annullering och skicka det till oss på den adress som anges på formuläret. 
   8.1.2 För att avsluta avtalet av någon annan anledning, vänligen maila oss på [email protected] . Ange ditt ordernummer och en kort beskrivning av vad du köpt, när du beställde det, leveransdatum och ditt namn och adress.
8.2 Returnera produkter efter avslutat avtal. Om du avslutar avtalet av någon anledning efter att produkter har skickats till dig eller efter att du eller någon du utsett har fått dem, måste du returnera dem till oss. Du måste antingen returnera produkterna personligen eller per post till Hamngatan 3, 74935, Enköping. Om produkterna inte är lämpliga för postretur eller om du inte kan returnera produkterna personligen kan vi komma överens om att hämta produkterna från dig. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift för upphämtning under vissa omständigheter - se punkt 8.5. Om du utövar din rätt att ändra dig för en produkt måste du skicka iväg produkten eller ordna med hämtning inom 14 dagar efter att du meddelat oss att du vill avsluta avtalet. 
8.3 När vi betalar returkostnaderna. Vi betalar returkostnaderna när:
   8.3.1 du returnerar produkterna eftersom produkterna är felaktiga eller felaktigt beskrivna; eller
   8.3.2 du avslutar avtalet på grund av att vi har informerat dig om en kommande ändring av produkterna eller dessa villkor, ett fel i prissättning eller beskrivning, en försening i leveransen på grund av händelser utanför vår kontroll eller för att du har laglig rätt att göra det till följd av något vi har gjort fel.
Du måste betala för returen i första hand. Vi kommer att återbetala dig kostnaden för att returnera produkten / produkterna till oss så snart som möjligt vid mottagandet av produkten från dig.  
8.4 När vi inte betalar returkostnaderna. Vi kommer inte att betala returkostnaderna om du utövar din rätt att ändra dig med avseende på någon produkt inom ångerperioden. Under dessa omständigheter är du ansvarig för returkostnaderna. Om produkten inte kan returneras per post hämtar vi den på din bekostnad.
8.5 Vad vi tar betalt för upphämtning. Om du är ansvarig för returkostnaderna och vi hämtar produkten från dig, kommer vi att debitera dig den direkta kostnaden för upphämtning. Slutavgiften beror på den valda produkten. 
8.6 Bevis på porto. När du returnerar produkter till oss rekommenderar vi starkt att du säkrar bevis på porto eller retur för ditt eget protokoll. Vi kan kräva att du tillhandahåller detta bevis på porto till oss under vissa omständigheter. 
8.7 Hur vi återbetalar dig. Vi kommer att återbetala dig det pris du betalade för produkten/produkterna, inklusive leveranskostnad, med den metod du använde för betalning om inte annat överenskommits mellan oss. 
8.8 Avdrag från återbetalningar om du utövar din rätt att ångra dig. Om du utövar din rätt att ändra dig:
   8.8.1 Produkten måste hållas i gott skick och returneras i förpackningen som den levererades i. Om produkten levererades i kitform måste den returneras på samma sätt. Du måste se till att alla returnerade produkter är ordentligt förpackade för att undvika skador eller förlust av delar under transporten.
   8.8.2 Vi kan minska din återbetalning av priset (exklusive leveranskostnader) för att återspegla eventuell minskning av produkternas värde, om detta har orsakats av att du hanterat dem på ett sätt som inte skulle vara tillåtet i en butik. Om vi återbetalar dig det pris som betalats innan vi kan inspektera produkterna och senare upptäcker att du har hanterat dem på ett oacceptabelt sätt, måste du betala oss ett lämpligt belopp.
  8.8.3 Den maximala återbetalningen för leveranskostnader kommer att vara leveranskostnaderna med den billigaste leveransmetoden vi erbjuder. Om vi till exempel erbjuder leverans av en produkt inom 3-5 dagar till en kostnad men du väljer att få produkten levererad inom 24 timmar till en högre kostnad, kommer vi bara att återbetala vad du skulle ha betalat för det billigare leveransalternativet.
8.9 När din återbetalning kommer att göras. Om du utövar din rätt att ändra dig kommer din återbetalning att göras inom 14 dagar från den dag då vi tar emot eller hämtar tillbaka produkten från dig eller, om tidigare, den dag då du ger oss bevis på att du har skickat tillbaka produkten till oss.

9    VÅRA RÄTTIGHETER

9.1 Vi kan avsluta avtalet och annullera din beställning när som helst inom tre arbetsdagar efter att din beställning har skickats. Om vi gör detta kommer vi att informera dig inom 24 timmar efter avbokningen. Om detta händer kommer vi att återbetala dig helt för eventuella belopp som du har betalat till oss för produkter som inte har mottagits.
9.2 Vi kan säga upp avtalet om du bryter mot det. Vi kan när som helst avsluta avtalet för en produkt genom att skriva till dig om:
   9.2.1 du inte gör någon betalning till oss när den förfaller och du fortfarande inte betalar inom 7 dagar efter att vi påmint dig om att betalningen förfaller;
   9.2.2 du inte inom rimlig tid efter att vi bett om det, ger oss information som är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla produkterna, till exempel ditt namn och din adress för leverans; eller
   9.2.3 du tillåter oss inte att inom rimlig tid leverera produkterna till dig eller hämtar dem från oss.
9.3 Du måste kompensera oss om du bryter kontraktet. Om vi avslutar avtalet i de situationer som anges i punkt 9.2 kommer vi att återbetala eventuella pengar som du har betalat i förskott för produkter som vi inte har tillhandahållit, men vi kan dra av eller debitera dig rimlig ersättning för de nettokostnader vi kommer att ådra oss till följd av att du bryter kontraktet.

10 VÅRT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU DRABBAS AV

10.1 Vi är ansvariga gentemot dig för förutsägbara förluster och skador orsakade av oss. Om vi inte följer dessa villkor är vi ansvariga för förlust eller skada du drabbas av som är ett förutsägbart resultat av att vi bryter detta kontrakt eller att vi inte använder rimlig omsorg och skicklighet, men vi är inte ansvariga för förlust eller skada som inte kan förutses. Förlust eller skada är förutsebar om det antingen är uppenbart att det kommer att hända eller om både vi och du visste att det kunde hända när avtalet ingicks, till exempel om du diskuterade det med oss under försäljningsprocessen.
10.2 Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår vårdslöshet eller vårdslöshet från våra anställda, agenter eller underleverantörer; för bedrägeri eller oriktig framställning; för brott mot dina lagliga rättigheter i förhållande till produkterna, inklusive rätten att ta emot produkter som är: som beskrivs och matchar information som vi tillhandahållit dig och alla prover eller modeller som du sett eller undersökt; av tillfredsställande kvalitet, lämplig för något särskilt ändamål som görs känt för oss; levereras med rimlig skicklighet och omsorg; och för defekta produkter enligt konsumentskyddslagen.
10.3 Vi ansvarar inte för affärsförluster. Vi levererar endast produkterna för privat bruk. Om du använder produkterna för kommersiella, affärsmässiga eller återförsäljningsändamål har vi inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.
10.4 Vi ansvarar inte för problem som orsakas av felaktig eller otillräcklig montering av produkter. Vi kan rekommendera en tredje part att installera produkten, men vi är inte ansvariga för det arbete de utför eller eventuella problem. Om du lider skada eller förlust till följd av en installations- eller monteringstjänst från tredje part måste du söka gottgörelse direkt från den person eller organisation som tillhandahöll installations- eller monteringstjänsten. 

11  VIKTIGA ALLMÄNNA VILLKOR

11.1 Vi kan komma att överlåta detta avtal till någon annan. Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation. Vi kommer alltid att meddela dig skriftligen om detta händer och vi kommer att se till att överföringen inte påverkar dina rättigheter enligt avtalet.
11.2 Du behöver vårt samtycke för att överföra dina rättigheter till någon annan (förutom att du alltid kan överföra vår garanti). Du får endast överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till en annan person om vi skriftligen samtycker till detta. Vi kanske inte godkänner om till exempel produkter redan har skickats till din adress. Du kan dock överföra vår garanti enligt klausul 3.11 till en person som har förvärvat produkten eller, om produkten är tjänster, någon artikel eller egendom för vilken vi har tillhandahållit tjänsterna. Vi kan kräva att den person till vilken garantin överförs tillhandahåller rimliga bevis på att de nu är ägare till det relevanta föremålet eller egendomen.
11.3 Ingen annan har några rättigheter enligt detta avtal (förutom någon du överför din garanti till). Detta avtal är mellan dig och oss. Ingen annan person ska ha några rättigheter att genomdriva något av dess villkor, förutom vad som förklaras i klausul 11.2 med avseende för vår garanti. Ingen av oss behöver få samtycke från någon annan person för att avsluta kontraktet eller göra några ändringar i dessa villkor.
11.4 Om en domstol finner en del av detta avtal olagligt, fortsätter resten att gälla. Var och en av punkterna i dessa villkor fungerar separat. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att någon av dem är olaglig, kommer de återstående paragraferna att förbli i full kraft och effekt.
11.5 Även om vi dröjer med att verkställa detta avtal kan vi fortfarande verkställa det senare. Om vi inte omedelbart insisterar på att du gör något du är skyldig att göra enligt dessa villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig med avseende på att du bryter detta kontrakt, betyder det inte att du inte behöver göra dessa saker och det kommer inte att hindra oss att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle. Om du till exempel missar en betalning och vi inte jagar dig men vi fortsätter att tillhandahålla produkten, kan vi fortfarande kräva att du gör betalningen vid ett senare tillfälle.
11.6 Vilka lagar som gäller för detta avtal och var du kan väcka talan. Dessa villkor regleras av svensk lag och du kan väcka talan avseende produkterna i svensk domstol.