Shoppingvagn
Skicka en förfrågan

Garanti

Garantiperiod

• 10 års rötskyddsgaranti på alla produkter förutom de med:
-  golvyta upp till 20 m² (5 år)
-  väggtjocklek mindre än 44 mm (5 år)
• 2 års garanti på fönster, dörrar och alla tillbehör om inte längre garantitid anges av tillverkaren.

Villkor för garanti

Vår garanti gäller inte om: • Grunden som användes vid monteringen inte var lämplig – alla byggnader måste monteras på en stabil och plan bas som följer de exakta måtten som är unika för varje stuga.
• Kunden eller en tredje parts monteringsservice inte byggde produkten enligt anvisningarna i instruktionerna för montering som medföljde vid köpet.
•  Produkten har ändrats eller justerats på något sätt sedan leveransen.
• Ett godkänt träskyddsmedel har inte applicerats på träet direkt efter att det har bearbetats (kapats, borrats eller genomträngts).
• Produkten har inte behandlats efter monteringen (både in- och utvändigt) och inte behandlats en gång varje år därefter (in- och utvändigt) med en oljebaserad ytbehandling eller färg, med en täckning på 80-120 mikron.
• Efter att monteringen var klar, har byggnaden någon gång varit i nära kontakt med växter, träd eller ytterväggar. I dessa fall kan fukt tränga in i träet och skada det.
• Produkten köptes ursprungligen inte av den som gör garantianspråket.
• Takbeklädnaden har skadats eller inte monterats korrekt, vilket kan leda till att fukt tränger in och samlas.
• Produkten monterades inte inom 2 månader från leveransdatumet.
•  Produkten förvarades inte på en torr plats tills dess att den monterades.
•  Gångjärnen justerades inte när dörrar och/eller fönster expanderade/gick ihop på grund av träets naturliga egenskaper.
•  Produkten har inte ventilerats tillräckligt – fuktighetsnivån inomhus får inte överstiga 50%.
• Det finns en force majeure (till exempel en översvämning, storm eller brand).

OBS var medveten om att trä är en naturlig produkt och kan genomgå förändringar, det inkluderar viss rörelse, vridning, sprickbildning och klyvning, särskilt under extrema väderförhållanden. Denna naturliga process påverkar dock inte produktens stabilitet, så dessa naturliga omständigheter omfattas inte av garantin.

Om du har några frågor om garantin vi erbjuder, tveka inte att kontakta oss på +46812112929 eller via e-post på [email protected].