Shoppingvagn
Skicka en förfrågan

Husgrunder

Ett av de centrala elementen i byggnadskonstruktion som präglar dess stabilitet och livslängd är husgrunden. Oavsett om du bygger ett kompakt trädgårdsskjul eller en större bostadsbyggnad, är det väsentligt att etablera en ordentlig bas om du önskar förhindra framtida strukturella problem och njuta av din nya träbyggnad under många år framöver.

En ojämn bas gör det mycket besvärligt att installera den sammanfogande konstruktionen, därför rekommenderar vi att välja det mest gedigna alternativ du har råd med utan att göra avkall på kvaliteten. En ordentlig grund garanterar jämn fördelning av byggnadens vikt, enhetlig sättning av byggnaden samt förhindrar underliggande jordlager från att breda ut sig.

Innan grunden påbörjas:

Utvärdering av markförhållandena
Att utvärdera den valda byggplatsen och markens förhållanden är ett måste för att säkerställa att den mest lämpliga typen av husgrund väljs.

Kontrollera måtten noggrant
Granska ritningarna innan konstruktionen påbörjas för att försäkra att grundens basmått överensstämmer med bjälklagets dimensioner, detta för att undvika kostsamma misstag i efterhand.

Välja rätt typ av grund
Efter att ha utvärderat byggmarken och säkerställt att måtten är korrekt, välj den optimala grundtypen baserat på byggnadens storlek, marktyp och tillgänglig budget.

Grundalternativ

Det finns flera alternativ av husgrunder tillgängliga för ditt trähus eller trädgårdsbyggnad som du kan välja bland. Valet bör baseras på marktypen, byggnadens storlek, de material som används samt andra enskilda tekniska egenskaper. Kostnaden bör inte vara den avgörande faktorn när man väljer grundtyp eftersom den är den kritiska strukturella komponenten i hela konstruktionen.

Vid beställning av en byggnad från Quick-garden.co.uk kan du välja mellan flera olika alternativ av husgrunder:

Betongplatta
Detta är det stadigaste alternativet av grundläggning för ditt trähus eller trädgårdsbyggnad, som erbjuder exceptionell stabilitet och tillhandahåller en jämn byggnadsbas. För optimal stabilitet bör betongplattans djup vara minst 150 - 300 mm tjock.


 

Betongplattor
En grund av betongplattor utgör även en kostnadseffektiv grundläggning för träkonstruktioner, särskilt när byggnadsytan är relativt jämn. Om så inte är fallet, kan justerbara pelare användas för att jämna ut ytan innan betongplattorna läggs ut.


 

Plintgrund
Denna grundläggning är det mest kostnadseffektiva alternativet, som utgörs av bärande träbalkar som placeras på betongplintar. Denna grundläggning kan vara lämplig för mindre byggnader som inte är avsedda för boende.

 

Förberedelse av grunden för byggnationen

Efter att ha lagt betonggrunden, försäkra dig om att den är fullständigt torr innan du påbörjar monteringen av träbyggnaden. Om du redan har byggt strukturen på en något fuktig grund, se till att ventilera byggnaden ordentligt för att förhindra kvarvarande fukt och mögelbildning.

Om du vill lära dig mer om olika typer av grundläggningar för träbyggnader och förstå hur de skiljer sig åt i kostnadseffektivitet, är vi här för att bistå. Tveka inte att kontakta oss för professionell rådgivning anpassad till dina specifika behov - Ring oss idag: +46812112929

Lär dig om olika typer av grundläggningar för trähus och deras kostnadseffektivitet. Med våra tips blir du även förberedd på hur man lägger husgrunden.