Shoppingvagn
Skicka en förfrågan

Olika typer av byggnadskonstruktioner i trä

Valet av byggnadskonstruktion är av yttersta vikt, då det inte bara påverkar vilken monteringsmetod som ska användas utan även ett flertal av byggnadens egenskaper. Eftersom vårt produktsortiment innehåller artiklar med olika byggnadskonstruktioner, så ger vi dig en översiktlig beskrivning som förhoppningsvis besvarar eventuella frågor. Här finner du information om våra:
• Timmerhuskonstruktion (not och fjädersystem)
      - Enkel timmervägg (singelskikt)
      - Enkel timmervägg med vertikal träpanel
• SIPs (Strukturella Isolerade Paneler)

Timmerhuskonstruktion (not och fjädersystem)

För alla byggnader av timmerhustyp i vårt sortiment används sammanfogande stockar med dubbla not- och fjäderprofiler. Stockarna läggs ovanpå varandra och låses säkert fast i hörnen, vilket resulterar i en stabil struktur. Denna typ av byggnad är lätt att montera för personer med rimlig gör-det-själv-erfarenhet och kan hålla i många år med rätt underhåll.

De senvuxna furuplankorna överlappar helt utan att lämna några hål – not- och fjäder-konstruktionen garanterar byggnadens lufttäthet, eftersom kyla och regn inte ges utrymme att tränga in i byggnaden. Stockarna är inte heller benägna att skadas under den snabba monteringsprocessen.

Våra byggnader med timmerhus konstruktion presenterar en av följande:

1. Enkel timmervägg (singelskikt)
2. Enkel timmervägg med vertikal träpanel

Enkel timmervägg (singelskikt)

Som namnet antyder består byggnader med enkla timmerväggar av timmerväggar av varierande tjocklek. De används i byggnader som inte kräver termisk isolering.

 


 


• Väggtjocklek på 28 mm används vanligtvis för små skjul och stugor.
• Väggtjocklek på 34 mm används för små stugor för sommartid eller för förvaring, exempelvis trädgårdsskjul, lusthus och andra små byggnader.
• Väggtjocklek på 44 mm används för de flesta av våra produkter. Det gör byggnaden mer lufttät, vilket ger ökad stabilitet, robusthet och bättre termisk isolering.
•Väggtjocklek på 66 mm förbättrar avsevärt en stugas, med singelskikt, livslängd och höjer både de termiska och akustiska isoleringsegenskaperna. Denna typ av byggnad kan motstå kraftig vind och hagel. En tjocklek på 66 mm används för timmerstugor, annex, trädgårdsrum och trädgårdskontor.
Väggtjocklek på 80 - 300 mm erbjuds vid skräddarsydda projekt. Denna typ av limmad träkonstruktion är dyrare, men om byggnaden är stor och du bor i ett område med snö, skulle denna konstruktion bära det bättre och minskar risken för skador. Träet i sig bevarar sina egenskaper väl.

Dess form bibehålls bättre över tid – den naturliga deformationen är avsevärt mindre jämfört med massivt trä. Tack vare detta är byggnaden stabilare och har avsevärt bättre isoleringsegenskaper än massivt trä som används för stugor med enkelväggar från 28 mm till 66 mm.
 


 

Enkel timmervägg (singelskikt) med vertikal träpanel

Vi rekommenderar en timmervägg klädd med vertikala yttre brädor för förbättrad isolering samt strukturella och visuella kvaliteter. Strukturen förstärks med ett ytterligare skikt av träbrädor som garanterar väggens lufttäthet. Förvänta dig mindre deformation i träet över tid, bättre stabilitet samt pålitlig ljud- och värmeisolering. Slutligen erbjuder byggnaden bättre skydd mot vind och andra yttre påfrestningar.

Vi använder 20 mm tjock träpanel för väggar med en tjocklek av 44 eller 34 mm - detta resulterar i väggalternativ med en tjocklek av 64 mm (44 + 20 mm) eller 54 mm (34 + 20 mm).

Konstruktionen av en enkel timmervägg med panel möjliggör tillägg av ett extra isoleringsskikt i luftgapet mellan panelbrädorna och träväggen för ökad värmeisolering. Utöver skapandet av en unik och modern estetik bidrar detta också till ökad stabilitet och robusthet i byggnaden.
 


 

1 - Utan isolering
2 - Med isolering

Genom att välja denna konstruktionstyp kommer du att göra avsevärda besparingar på den yttre finishen, eftersom den redan är inkluderad i priset. Panelen ger även ett mer sofistikerat utseende åt våra moderna modeller.

Observera: konstruktionen på 44 + 20 mm lämpar sig även utmärkt för större bostadsbyggnader, eftersom den omfattar en pålitlig, tjock flerlagerskonstruktion (44 mm tjock vägg inuti som finish, träramen, två lager av träbalkar och den yttre finishen).

SIPS-byggnader (Structural Insulated Panels)

SIPS (Structural Insulated Panels) vilket betyder strukturella isolerade paneler är en konstruktionstyp bestående av OSB3-paneler och isoleringsmaterial (polystyrenskum) som placeras i mitten. I vårt fall åtföljs denna konstruktionstyp vanligtvis av vertikal träpanel som ett extra lager och används för moderna trädgårdsrum och kontor.
 


 

De huvudsakliga fördelarna med denna byggkonstruktion kan sammanfattas på följande vis:

1. Byggnader med högre kvalitet med garanterat lång livslängd. Din utvalda byggnad blir stabilare och har bättre förmåga att stå emot ogynnsamma väderförhållanden. Vidare kommer träet inte att förändra sin form över tid – det finns ingen möjlighet för det att expandera eller krympa.
2. Unik prisvärdhet. När du väljer en byggnad med SIPs-konstruktion inkluderar det totala priset PVC-fönster och dörrar, takbeklädnadsmaterial och andra element som annars skulle kosta dig extra.
3. Isolering av högre kvalitet. Byggnaden kommer att ha bättre och mer långvarig isolering, inklusive avancerad termisk, ljud- och fuktisolering.
4. Byggnader tillverkade med SIPs-teknik har ett modernt, slankt utseende på grund av vertikal panelbeklädnad och andra strukturella element, såsom PVC-fönster och dörrar.

Ta en titt på våra PREMIUM-modeller tillverkade med SIPs-teknik!

Det var allt gällande olika typer av byggnadskontruktioner, men om någon fråga inte har besvarats, vänligen kontakta oss via telefon på +46812112929 eller genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]